Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

blithely

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask vialottibluebell lottibluebell
blithely
9694 96b2 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialottibluebell lottibluebell

November 15 2017

blithely
Reposted fromjasminum jasminum viabeeth beeth
blithely
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialottibluebell lottibluebell

November 13 2017

9353 c235 390
Reposted fromamatore amatore viamayamar mayamar
blithely

November 12 2017

blithely
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.

Reposted byLebenslangerschicksalsschatznothingcansaveyoubezimienna23Senyiahulagula
blithely
8134 74a4 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialaluna laluna
6625 4222 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialottibluebell lottibluebell
4591 2794 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialottibluebell lottibluebell

November 11 2017

blithely
5625 9d9d 390
Reposted fromnazarena nazarena viaRekrut-K Rekrut-K
blithely
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa vialottibluebell lottibluebell
blithely
9381 9afd 390
Reposted fromintrigante intrigante vialottibluebell lottibluebell
blithely
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
blithely
2667 3552 390
Reposted fromEkran Ekran vialottibluebell lottibluebell
blithely
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie vialottibluebell lottibluebell
6381 0ebd 390
Reposted fromfreakish freakish vialottibluebell lottibluebell
blithely
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
blithely
TO KŁAMSTWO, MYŚLEĆ, ŻE JESTEŚ NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRA, ŻE NIC NIE JESTEŚ WARTA, ŻE NIE JESTEŚ PIĘKNA !  Okłamujesz się cały czas. A teraz płacz. Bo 9 na 10 ciosów nożem zadałaś sobie sama.
Reposted fromdojenka dojenka viablacksadcat blacksadcat
9939 5166 390
Reposted frombrumous brumous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl