Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

1692 aac1 390

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial viabeeth beeth

February 17 2019

0561 0bec 390
blithely
7935 4060 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viainvincible invincible
blithely
8136 cae5 390
Reposted fromidiod idiod viaamphetaminelogic amphetaminelogic

February 14 2019

blithely
6697 5284 390

February 11 2019

blithely
6385 74ae 390
Reposted fromsoftboi softboi viapozakontrola pozakontrola
blithely
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee

February 09 2019

blithely
3228 899a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
blithely
7675 49a3 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaluna laluna

February 08 2019

blithely
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viatoffifee toffifee

January 02 2019

blithely
9432 141c 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viatoniewszystko toniewszystko
blithely
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
blithely
blithely
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viajustaperson justaperson
blithely
8768 b84f 390

December 27 2018

5675 24f3 390
Reposted fromkattrina kattrina viajustaperson justaperson
blithely
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść,
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustaperson justaperson

December 26 2018

blithely
6228 5b75 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafabulous-lazy fabulous-lazy
0461 93a3 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viafabulous-lazy fabulous-lazy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl