Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

2688 3d8c 390
Reposted fromgh0re gh0re viafeedingthesoul feedingthesoul
blithely
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.

May 20 2017

blithely
0478 a4d4 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajazziee jazziee

May 19 2017

blithely
3122 84c3 390
Reposted fromkrzysk krzysk viafeedingthesoul feedingthesoul
1758 3ff5 390
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
blithely
blithely
1481 ba5f 390

May 18 2017

blithely
Reposted fromFlau Flau viajazziee jazziee
blithely
2634 bd34 390

May 17 2017

blithely
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viaepidemic epidemic
blithely
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaepidemic epidemic
blithely
8133 f279 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaepidemic epidemic

May 15 2017

1630 a1d0 390
Reposted fromamatore amatore viahysterie hysterie
blithely
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
0508 b46f 390

porn4ladies:

Lui, February 1984

4163 63b5 390

Paul Dmoch - Sagrada Familia, Barcelona (watercolor)

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viajazziee jazziee

May 14 2017

3736 c42f 390

nyctaeus:

Ad Reinhardt, from ‘How to Look at Art, Arts & Architecture’ (1946)

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viajazziee jazziee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl