Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

blithely
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viatoffifee toffifee
blithely
5559 bea1 390
Reposted fromzie zie viaamphetaminelogic amphetaminelogic

July 04 2019

blithely
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej.  Chcą dostać tyle samo, ile dają  i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą. 
— Marek Hłasko
Reposted fromLinaa Linaa viatoffifee toffifee
blithely
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viajustaperson justaperson
blithely
1524 3c74 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viajustaperson justaperson
blithely
9418 a1dd 390
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaindisputabel indisputabel

July 03 2019

blithely
Reposted fromFlau Flau viafabulous-lazy fabulous-lazy
blithely
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol vialaters laters
blithely
6421 67f7 390
1960 f311 390

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

July 01 2019

blithely
5815 ac4a 390
Reposted fromniente niente viajustaperson justaperson

June 29 2019

blithely
5839 6374 390
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
blithely
5574 6725 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
blithely
6334 4e43 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic

June 28 2019

blithely
0973 5f83 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viablackheartgirl blackheartgirl
blithely

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

June 22 2019

blithely
8036 2e8c 390
Reposted frompeluda peluda vialaluna laluna

June 21 2019

blithely
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
blithely
3721 3999 390
Reposted fromsoftboi softboi viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl