Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

blithely
5964 2e1b 390
Reposted fromsoftboi softboi viatoffifee toffifee

May 12 2019

blithely
7927 e5b2 390
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viatoffifee toffifee

May 11 2019

blithely

May 04 2019

blithely
blithely
7629 b5d9 390
blithely
A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viapozakontrola pozakontrola

March 28 2019

blithely
4504 7980 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaluna laluna

March 26 2019

blithely
0812 138b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee
blithely
2928 c29f 390
Reposted fromkot kot viakerosine kerosine

March 07 2019

blithely
7809 6dd5 390
Reposted fromsoftboi softboi viainvincible invincible

March 02 2019

blithely
4554 d8c2 390
Reposted fromsoftboi softboi viapozakontrola pozakontrola

February 18 2019

1692 aac1 390

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial viabeeth beeth

February 17 2019

0561 0bec 390
blithely
7935 4060 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viainvincible invincible
blithely
8136 cae5 390
Reposted fromidiod idiod viaamphetaminelogic amphetaminelogic

February 14 2019

blithely
6697 5284 390

February 11 2019

blithely
6385 74ae 390
Reposted fromsoftboi softboi viapozakontrola pozakontrola
blithely
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee

February 09 2019

blithely
3228 899a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl