Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

blithely
4014 41ba 390
Reposted from1985 1985 viatoffifee toffifee

September 14 2018

blithely
2081 0873 390
Reposted fromintrigante intrigante viaindisputabel indisputabel

August 20 2018

blithely
5854 815d 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaluna laluna
blithely
5438 e3bf 390
Reposted fromlovesweets lovesweets viainvincible invincible

August 17 2018

blithely
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvincible invincible
3771 b8a1 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialaluna laluna
blithely
3159 047b 390
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoffifee toffifee
blithely
5657 ac1f 390
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viatoffifee toffifee
blithely
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viatoffifee toffifee
blithely
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
Reposted fromforgivness forgivness vialaluna laluna
blithely
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
blithely
5125 98fb 390
blithely
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viatoffifee toffifee
blithely
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viatoffifee toffifee

August 02 2018

blithely
3735 2aee 390
Reposted fromcontigo contigo viatoffifee toffifee
blithely
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee

July 31 2018

blithely
current mood status: jumping out of the window

July 10 2018

blithely
blithely
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee

July 08 2018

8823 f317 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl