Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

blithely

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viawbrewzasadom wbrewzasadom
blithely
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viawbrewzasadom wbrewzasadom

July 24 2017

blithely
8422 2f2a 390
Reposted fromkrzysk krzysk
blithely
0597 cb81 390
Reposted fromkrzysk krzysk
blithely
7492 194a 390
Reposted fromkrzysk krzysk

July 22 2017

blithely
6024 63dc 390
Reposted bymarcinmarcintoniewszystkocutiemarkKociekjasminnielilikoiFarilllaparisienneprincess-carolyndiffusedmindsiostrzycaUbiksadpornall-about-kateLejenpanpancernythenatusscherrycokeewybuchmuzguanabeehairyorangezdzirJakisproblemszczerychichotglockpinkcacaoonostalgiaaniolakeeplookingdreptakminiaturacynastrzepydum-spiro-sperosummermindpikkumyyjestemjeden
blithely
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viagdziejestola gdziejestola
blithely
blithely
3694 a33d 390
Reposted fromKamiilka Kamiilka vialittlestories littlestories
blithely
0389 1bce 390
Reposted fromlittlestories littlestories
blithely
0849 52fa 390
Reposted fromMuppet Muppet vialittlestories littlestories
blithely
9581 b1d2 390
Reposted fromxhiatusx xhiatusx vialittlestories littlestories
blithely
3826 3662 390
blithely
5213 86f3 390
Reposted frombendem bendem vialittlestories littlestories
blithely
Reposted fromprimose primose vialittlestories littlestories
blithely
5953 2efc 390

July 20 2017

blithely
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
blithely
blithely
8012 71a4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamarcinmarcin marcinmarcin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl