Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

9377 6d31 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarcinmarcin marcinmarcin

August 06 2017

2780 a8ad 390

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viafeedingthesoul feedingthesoul

August 05 2017

8935 7f6a 390
Reposted fromreckon reckon viamindtrap mindtrap
blithely
9301 7468 390
Reposted frommindtrap mindtrap viamarcinmarcin marcinmarcin

August 03 2017

blithely
0163 2651 390
Reposted fromnyaako nyaako viahysterie hysterie
blithely
0858 bc12 390
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
blithely
0800 4f97 390
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
blithely
7618 41ee 390
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin

August 02 2017

blithely
0809 1271 390
Reposted fromkrzysk krzysk
blithely
0814 7860 390
Reposted fromkrzysk krzysk
blithely
0868 dbe0 390
Reposted fromkrzysk krzysk

July 30 2017

1771 430d 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakrzysk krzysk
blithely
3679 0b62 390
Reposted fromkrzysk krzysk
0724 07b2 390

nock-nock-nock:

Tom Kondrat

"iceland <5.5h"

blithely

July 29 2017

blithely
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

July 27 2017

blithely
3360 4468 390
Reposted byprzek przek

July 25 2017

5457 2177 390
7344 fd64 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl