Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

blithely
2803 0fbf 390
Reposted fromklaracroft klaracroft viahysterie hysterie
0884 ae5b 390
Reposted fromspitblaze spitblaze viahysterie hysterie
blithely
1671 cb11 390
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar viahysterie hysterie

August 21 2017

blithely
2508 cbae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahysterie hysterie
blithely
blithely
blithely
0447 ac96 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viahysterie hysterie
blithely
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viahysterie hysterie

August 20 2017

8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

August 19 2017

blithely
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahysterie hysterie

August 17 2017

blithely
4037 0e76 390
blithely
3159 047b 390
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
9539 9ca3 390
blithely
4140 0fbd 390
Reposted fromkrzysk krzysk

August 15 2017

blithely
1175 dbdb 390
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
blithely
Reposted fromshakeme shakeme viakrzysk krzysk
blithely
0630 ba10 390
good morning everybody
Reposted fromkrzysk krzysk

August 13 2017

blithely
2685 7ea7 390
Reposted fromkrzysk krzysk
blithely
0945 d8ac 390
6678 42ca 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamarcinmarcin marcinmarcin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl