Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2020

blithely
8470 7db9 390
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaepidemic epidemic

December 31 2019

blithely
2502 d3ea 390
Reposted fromyikes yikes viaerrortryagain errortryagain
blithely
1724 0daa
Reposted fromnutt nutt viaerrortryagain errortryagain
blithely
blithely
5318 c7a1 390
Reposted fromverronique verronique viaerrortryagain errortryagain

December 19 2019

4787 14b3 390

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaindisputabel indisputabel

December 12 2019

blithely
7033 a170 390
blithely
2924 7a35 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacyna cyna

December 07 2019

blithely
6990 c82e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
blithely
5884 c30a 390
Reposted fromMtsen Mtsen vialaluna laluna
5115 4e67 390

November 24 2019

blithely

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacyna cyna
blithely
3036 c07f 390
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viaarchitect architect

October 17 2019

4098 9183 390
Reposted fromerial erial viaerrortryagain errortryagain
blithely

Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w niewłaściwej historii, odejdź.

Masz prawo odejść z każdej historii, w której się nie odnajdujesz.
Masz prawo odejść z każdej historii, w której siebie nie kochasz.

Masz prawo wyjechać z miasta, które gasi twoje wewnętrzne światło, zamiast sprawiać, że będziesz świecić jeszcze jaśniej, masz prawo spakować wszystkie swoje manatki i zacząć od nowa gdzieś indziej i masz prawo zredefiniować znaczenie swojego życia.

Masz prawo rzucić pracę, której nienawidzisz, nawet jeśli wszyscy mówią ci, żeby tego nie robić i masz prawo szukać tego czegoś, co sprawia, że nie możesz doczekać się jutrzejszego dnia i reszty swojego życia.

Masz prawo opuścić tych, których kochasz, jeśli źle cię traktują, masz prawo stawiać siebie na pierwszym miejscu, gdy z czymś się mierzysz i masz prawo odejść, kiedy próbowałeś wielokrotnie, ale nic się nie zmieniło.

Masz prawo dać odejść toksycznym znajomościom, masz prawo otaczać się miłością i ludźmi, którzy cię budują i sycą.

Masz prawo wybierać tę energię, której potrzebujesz w życiu.

Masz prawo wybaczyć sobie swoje największe i najmniejsze błędy i masz prawo być dla siebie miłym, masz prawo patrzeć w lustro i faktycznie lubić osobę, którą w nim widzisz.

Masz prawo uwolnić się od swoich własnych oczekiwań.

Niekiedy postrzegamy odejście jako niewłaściwą rzecz lub kojarzymy je z poddaniem się lub ucieczką, ale bywa, że odejście jest najlepszą rzeczą jaką możesz dla siebie zrobić.

Odejście pozwala ci zmienić kierunek, zacząć od nowa, odnaleźć siebie i świat. Odejście czasami ratuje cię od utkwienia w niewłaściwym miejscu z niewłaściwymi ludźmi.

Odejście otwiera nowe drzwi zmian, wzrostu, szans i odkupienia.

Zawsze masz wybór, by móc odejść, dopóki nie znajdziesz miejsca, do którego przynależysz i tego, co czyni cię szczęśliwym.

Masz nawet prawo porzucić swoje stare ja i odkryć siebie ponownie.

— Autor nieznany
blithely
What horrifies me most is the idea of being useless: well-educated, brilliantly promising, and fading out into an indifferent middle age.
— Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath
Reposted fromlifeless lifeless viaerrortryagain errortryagain
blithely
4040 38f1 390

October 16 2019

blithely
3970 9915 390
Reposted fromfelicka felicka viaamphetaminelogic amphetaminelogic
blithely
Milczałem, a powinienem krzyczeć.
Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
Reposted fromaggape aggape viaerrortryagain errortryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl