Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

blithely
3760 7928 390
Leda (detail), 2015 - Gail Potocki.
Reposted fromPoranny Poranny viaamphetaminelogic amphetaminelogic
blithely
2685 dbe4 390
Reposted from0 0 viaamphetaminelogic amphetaminelogic
blithely
1689 9cb9 390

historicaltimes:

Two girls more engrossed with the air vent grate than the modern art on the walls of the San Francisco Museum of Art, 1963.

via reddit

February 20 2020

blithely

February 18 2020

blithely
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna

February 06 2020

blithely
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacyna cyna

February 01 2020

blithely
9880 afe8 390
Reposted fromkarahippie karahippie
blithely
9954 b3d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie
blithely
0122 55b7 390
Reposted fromkarahippie karahippie

January 26 2020

blithely
[..] wiedział doskonale, że przez długie lata będzie to słyszał. O ile ich znajomość przetrwa tak długo – właściwie trudno było przesądzić. Czasem wydawało mu się, że w jakiś sposób są na siebie skazani, innym razem miał wrażenie, że jedno niefortunne słowo może sprawić, że wszystko posypie się na dobre. Być może dlatego czerpali tyle zadowolenia z tej relacji. Niepewność była pociągająca dla obu stron.
— Remigiusz Mróz "Immunitet"
blithely
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
blithely
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaters laters

January 03 2020

blithely
8470 7db9 390
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaepidemic epidemic

December 31 2019

blithely
2502 d3ea 390
Reposted fromyikes yikes viaerrortryagain errortryagain
blithely
1724 0daa
Reposted fromnutt nutt viaerrortryagain errortryagain
blithely
blithely
5318 c7a1 390
Reposted fromverronique verronique viaerrortryagain errortryagain

December 19 2019

4787 14b3 390

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaindisputabel indisputabel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl